Over H.M.S.

 

1964-1970

Het is 1964. In de zomer van dit jaar krijgt Café De Witte Brug een nieuwe kastelein in de persoon van Anton de Ruijter. Dit brengt uiteraard nieuw leven in de ‘brouwerij’. Anton de Ruijter is één van de initiatiefnemers tot oprichting van een nieuwe biljartclub waarmee men in de officiële bond wil gaan spelen. De overige oprichters van dat moment zijn Loek ten Berge, Sjef van Breemen en Bert Stam. Met z’n vieren wordt de eerste stap van de oprichting gezet. Het eerste agendapunt is uiteraard: een naam! De zoon van Anton, Christ, speelt op dat moment in een toneelstuk op school, genaamd ‘Houdt Moedig Stand‘. Het idee is geboren en in september 1964 is de oprichting een feit:

Biljartvereniging HOUDT MOEDIG STAND, afgekort H.M.S.

Het eerste bestuur bestaat uit de voorzitter Loek ten Berge, secretaris Sjef van Breemen en penningmeester Anton de Ruijter. Leden worden geworven en begin 1965 telt de vereniging 18 leden. Dan volgt een belangrijk feit in april 1965, namelijk aansluiting bij de Koninklijke Nederlandse Biljartbond. Tot op de dag van vandaag is onze biljartvereniging nog als enige biljartvereniging in Sprang-Capelle aangesloten bij de K.N.B.B.

In 1968 krijgen we een andere secretaris, Ad van Peer, en komen er wat aanvullingen. Vice-voorzitter Piet Dekker en tweede penningmeester Willem Konings. Willem ‘de platte’ zorgt er voor dat de leden niet achter raken met de contributie.

wittebrug2

1970-1980

In 1970 wordt secretaris Ad van Peer tevens vice-voorzitter en voegt Ad de Haan zicht bij het bestuur als wedstrijdleider. In 1971 promoveert Ad van Peer van vice-voorzitter naar voorzitter. In 1972 is er wisseling van café eigenaar. Anton de Ruijter met zijn vrouw Annie en zonen Christ en Henry verlaten het café en de nieuwe eigenaars worden Andries Pruijssers en Eva Cové. Door het vertrek van Anton de Ruijter wijzigt ook de samenstelling van het bestuur. Voorzitter is dan Ad van Peer, secretaris ook Ad van Peer, penningmeester Andries Pruijssers, wedstrijdleider Joop van Beek en extra bestuurslid Huib Faro. In 1973 gaat het voorzitterschap over naar Piet Dekker. In 1974 vallen Ad van Peer en Huib Faro weg uit het bestuur en krijgen we een nieuwe wedstrijdleider in de persoon van Christ de Ruijter. Christ wordt later ook secretaris. Loek ten Berge is nog 1 jaar voorzitter van 1976 tot 1977, waarna Cor de Rooij het overnam

1980-1990

Cor de Rooij bekleedde deze functie van 1977 tot 1984. John Kuijsten is dan voor 1 jaar voorzitter en in 1985 wordt het bestuur gekozen wat nu nog bijna hetzelfde is: Voorzitter Christ de Ruijter, Secretaris/Penningmeester Wil de Rooij, Wedstrijdleider Joop van Beek en bestuurslid John Kuijsten. In 1985 is er weer een kasteleinswissel. Ton Cové en zijn vrouw Wies met 2 dochters en 1 zoon nemen de zaak over. In 1986 krijgt Ton een ongeluk en zette Wies de zaak alleen voort tot 1989.

wittebrug1

1990-2000

Daarna is het de beurt aan Christ de Ruijter die samen met zijn vrouw Corry, zoon Marco en dochter Angelique het café gaan runnen. Als zoon van Anton en Annie de Ruijter was Christ uiteraard geen onbekende in onze thuishaven. Het bestuur blijft ongewijzigd. Tot het najaar van 1996 zitten Christ en Corry in het café waarna we een nieuwe eigenaar krijgen. Wil Mosselveld ( 20 april 2018) en zijn vrouw Joke zijn vanaf dan de nieuwe eigenaars, met zoon Maikel. Voor onze club op dat moment geheel onbekend maar het klikte goed.

2000-2014

Patrick Brekelmans komt in 2005 in het bestuur als penningmeester en vervult deze functie voor één jaar. Het penningmeesterschap is sinds half 2006 weer terug bij Wil de Rooij. Met koninginnedag 2012 werd Wil de Rooij verrast door hem naar het gemeentehuis te lokken waar hem een koninklijke onderscheiding werd uitgereikt. Klik hier voor meer informatie. In begin jaar 2014 is het voor Wil en Joke tijd om het café door te geven aan een nieuwe eigenaar: Albert Crielaard. Tot op heden is Albert de uitbater van Café de Witte Brug.

Op 3 december 2020 is ons gewaardeerde lid Frits van der Linden overleden in de leeftijd van 66 jaar. Frits was lid van onze club sinds 2001 en stond altijd voor ons klaar met raad en daad om onze vereniging te ondersteunen.
Wij zullen hem zeer missen.

Op 11 november 2021 is ons vroegere lid Marry Heijblom overleden in de leeftijd van 69 jaar.
Marry was lid van onze club vanaf 1985 tot en met 2006, dus maar liefst 21 jaren.
Naast het biljarten waardeerden we Marry ook voor zijn inzet tijdens door onze vereniging georganiseerde PK wedstrijden en toernooien.

 

Onze club per 2022:
Voorzitter: Christ de Ruijter
Secretaris/Penningmeester/Wedstrijdleider: Wil de Rooij
Aantal leden: 18