Onze leden in het zonnetje gezet

Op 19 december 2019 zijn drie van onze leden gehuldigd voor hun lidmaatschap.

Sinds 6 maart 1969 is Christ de Ruijter lid van onze club. Dat betekent dus 50 jaren lid van onze vereniging. Daarmee konden we Christ feliciteren en werd hij geëerd met het   ERELIDMAATSCHAP.  Tot 1972 waren de ouders van Christ eigenaar van De Witte Brug. Van 1989 tot 1996 was Christ de kastelein, samen met zijn vrouw Corrie(†). Naast zijn prestaties, 9x district kampioen, 2x gewestelijk kampioen en 16 kampioenschappen met teams, waaronder als hoogtepunt het Nederlands Kampioenschap in 1976 in de klasse C-2 libre, is Christ ook initiatiefnemer geweest van de Sprang-Capelle Cup vanaf 1986 met alle cafe’s in ons dorp en het Skippy-Toernooi vanaf 1991. Voor zijn lidmaatschap in het bestuur, vanaf 1974 en vanaf 1985 als voorzitter, is hij in 2014 al benoemd tot erelid van het District Midden-Brabant.             GEFELICITEERD, CHRIST   !

Sinds juli 1994 is Ad Faro lid van onze club. Voor dit 25-jarig lidmaatschap is Ad gefeliciteerd en kon hij het unieke HMS-speldje in ontvangst nemen.
Als prestaties kunnen we noemen tweemaal een district kampioenschap en vijfmaal een team kampioenschap, waarvan de eerste in 1999 in de klasse C-2 met Cees Netten en zijn vader Huib Faro (†). En natuurlijk zijn inzet voor de club als arbiter/schrijver bij organisaties.
GEFELICITEERD, AD  !

Sinds juni 1995 is Patrick Brekelmans lid van onze club. Nog net geen 25 jaar maar toch leende zich deze avond om Patrick te feliciteren met zijn       25-jarig lidmaatschap. Ook voor Patrick was daar het HMS-speldje. Vanaf 2003 heeft Patrick enkele jaren in ons bestuur de functie van penningmeester bekleed. Ons logo wat we voeren, het oude gemeentewapen van Capelle met daar doorheen een biljartkeu, is ontworpen door Patrick. Als prestaties kunnen we er uit halen het districtskampioenschap in 2005 met zijn team in de klasse C-4 libre en het clubkampioenschap in 2009.
GEFELICITEERD, PATRICK  !